Reglement popkoor ELAN

Visie

De visie van Koorcompany is dat iedereen kan zingen. Het geeft je nieuwe energie, je ademt rustiger, extra zuurstof stroomt naar je hersenen. Het is een van de beste anti-stress middelen. Tijdens het zingen komt het ‘knuffelhormoon’ oxytocine vrij, je voelt je gelukkiger en verbonden met anderen. Met alle leden van Elan groeien we samen naar leuke optredens. Alle kooravonden zijn ter voorbereiding voor uitvoeringen en optredens. Op jaarbasis zal Elan deelnemen aan diverse evenementen, concerten en korenfestivals, ook georganiseerd door Koorcompany.

Missie

De missie van Koorcompany is mensen de mogelijkheid bieden om samen in eigen omgeving een nieuw popkoor Elan te vormen en te zingen in een gezellige ongedwongen sfeer zodat ze nieuwe vriendschappen kunnen sluiten, genieten van een avondje uit en het zingen te beleven. Op deze manier willen we meer ontspanning, rust en positieve energie inbrengen in de maatschappij en zorgen dat we samen allemaal blijer en gelukkiger worden.

Van de koorleden wordt verwacht:

 • Respect te hebben voor elkaar, dirigent en uw koor en te genieten van het zingen,
 • Elkaar te helpen en versterken van elkaars talenten (de kwaliteit van een koor wordt bepaald door de mate van samenwerking),
 • Op tijd te komen, minimaal 5 minuten voor dat de avond begint,
 • De presentielijst in te vullen voor de avond begint,
 • Afwezigheid te melden via mail of sms bericht,
 • Aanwezig te zijn op de kooravonden met uitzondering van dringende privéredenen (gemiste kooravonden worden niet gerestitueerd),
 • De bladmuziek en mp3 oefenbestanden worden aangeboden via speciale media. De leden mogen de bladmuziek niet uitlenen, kopiëren of voor andere doeleinden gebruiken dan de repetities of uitvoeringen,
 • De aanwijzingen van de dirigent te volgen voor de voorbereiding van de volgende kooravond. We streven naar leuke vlotte optredens vrij van boekjes en mapjes,
 • Te zorgen dat tijdens repetities geen storende gesprekken worden gevoerd tussen koorleden en dat uw aandacht gefocust is op de dirigent en het repetitieproces.
 • Open te staan voor oefeningen, lichte bewegingen en regie om mooie klanken, samenzang en performance te leren.
 • Aanwezig te zijn op de kooravonden wanneer een externe docent een gratis workshop geeft. Cursussen en workshops die tegen betaling worden gegeven zijn niet verplicht, maar uw deelname aan uw zelfontwikkeling wordt toegejuicht!
 • Het Reglement en Algemene voorwaarden van Koorcompany te onderschrijven.

Inschrijving en kooravonden:

 • U kunt twee proefavonden bijwonen voor € 6,00
 • Het inschrijfformulier wordt één keer ingevuld voor de hele periode van het lidmaatschap. U betaalt eenmalig € 6,00 inschrijfgeld.
 • Er zijn geen kooravonden tijdens de zomer-, kerstschoolvakanties en nationale feestdagen.
 • In geval van afwezigheid van de dirigent zorgt Koorcompany voor vervanging van dirigent of kooravond.
 • De agenda van de repetities wordt elk jaar gepubliceerd.

Contributie

 • Contributie voor het lidmaatschap bedraagt €7,00 per kooravond (wijzigingen voorbehouden).  De factuur wordt twee weken voor het begin van de nieuwe periode aangeboden en dient betaald te worden voor het ingaan van de nieuwe periode.
 • Indien u binnen een periode begint, wordt de factuur naar rato verrekend.
 • Bij te late betaling zal een herinnering wordt gestuurd en u dient de factuur binnen 14 dagen te voldoen. Na de tweede herinnering krijgt u ook 14 dagen on de factuur alsnog te betalen. Indien we geen betaling zullen ontvangen wordt het wettelijk incassobedrag van € 40,00 in rekening gebracht.
 • In het geval van langdurige ziekte of dringende privéomstandigheden wordt de contributiebetaling geregeld in overleg met Koorcompany.

Opzegging lidmaatschap

 • U kunt op ieder moment uw lidmaatschap beëindigen. De opzegtermijn is 1 maand. Er zal geen restitutie van de betaalde periode plaatsvinden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 • Beëindiging van het lidmaatschap ontslaat het koorlid niet van het voldoen van eventuele achterstallige financiële verplichtingen aan Koorcompany.
 • In het geval van langdurige ziekte of dringende privéomstandigheden wordt opzegging geregeld in overleg met Koorcompany.
 • Koorcompany heeft het recht een lidmaatschap te beëindigen indien een lid zijn of haar verplichten jegens Koorcompany niet nakomt. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 • Opzegging ontslaat het lid niet van het voldoen van eventuele achterstallige financiële verplichtingen aan Koorcompany.